Grupper Åskebro – jämn vecka

Uppdaterad 200326

Jämna veckor (ojämna veckor finns på en egen sida)

Grupper VT-20

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Lea/Ida Näsling

Sarah Fisher

Ulrika Kernen

Lediga platser finns

 

ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Linda Björkholm

Emma Larsson

Hanna Nilsson

Lediga platser finns


ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Helena Altin

Julia Rönnberg (från v 16)

Amanda Jansson

Melina Juslin

Lisa Jönsson

Ledig plats finns