Grupper Åskebro – jämn vecka

Uppdateras efter hand (senast 220511)

Jämna veckor (ojämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Ida Näsling 

Lea Näsling     

Ulrika Östholm

Lina Ramqvist

Oscar Ramqvist

Greta Lundh

 

ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Alexandra Lans

Christina Costa

Sarah Fisher

Nova Karlsson  

Lediga platser    

 

ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Esther Gustafsson 

Alexandra Jansson   

Lisa Ling

Lediga platser