Grupper Åskebro – jämn vecka

Uppdateras efter hand, senast 210819

Jämna veckor (ojämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Ida Näsling 

Lea Näsling     

Ulrica Kernen

Alma Holmberg-Roth

Lediga platser

 

ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Hanna Mollstadius

Christina Costa

Isabelle Gilljam

Sarah Fisher 

Lediga platser    

 

ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Esther Gustafsson     

Ulrika Östholm

Anette Holmberg-Roth

3 lediga platser