Grupper Åskebro – jämn vecka

Uppdaterad 190925

Jämna veckor (ojämna veckor finns på en egen sida)

Grupper HT-19

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Clara Björk

Lea/Ida Näsling

Lediga platser finns

 

ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Linda Björkholm

Emma Larsson

Hanna Nilsson

Lediga platser finns


ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Helena Altin

Julia Rönnberg

Amanda Jansson

Melina Juslin

Lisa Jönsson

Ledig plats finns