Grupper Åskebro – jämn vecka

Uppdateras efter hand, senast 210107

Jämna veckor (ojämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Ida Näsling (v 2 – 12, sedan ledig plats)

Lea Näsling 

Thea Brege

Tindra Koistinen

Sarah Fisher

Ledig plats

 

ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Linda Björkholm

Hanna Mollstadius

Christina Costa

Isabelle Gilljam

Tuva Egelstad

Olivia Eriksson

Fullt


ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Julia Rönnberg

Amanda Jansson

Melina Juslin

Lisa Jönsson 

Emma Dahlström

Esther Gustafsson

Fullt