Grupper Åskebro – jämn vecka

Uppdateras efter hand (senast 230107)

Jämna veckor (ojämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Smilla Sellholm

Ulrika Östholm

Greta Lundh

Matilda Nordbäck

Oscar Ramqvist

Clara Andersson

x

ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Nova Karlsson  

Lea/Ida Näsling 

Isabelle Gilljam 

Sofia Lundin

Alexandra Jansson

Ledig plats

x

ca 19.50_____(90-1.10 ca)   

Lisa Ling

Tindra Koistinen

Ayla Svahnalam

Lediga platser