Grupper Åskebro – jämn vecka

Uppdateras efter hand, senast 210517

Jämna veckor (ojämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Ida/Lea Näsling 

Thea Brege

Tindra Koistinen

Lediga platser

 

ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Linda Björkholm

Christina Costa

Isabelle Gilljam

Tuva Egelstad

Lisa Jönsson

Sarah Fisher      

 


ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Julia Rönnberg

Amanda Jansson

Esther Gustafsson

3 lediga platser