Grupper Åskebro – ojämn vecka

Uppdateras efter hand, senast 210107

Ojämna veckor (jämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Smilla Sellholm 

Matilda Nordbäck

Olivia Nystedt

3 lediga platser


ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Olivia Belinki 

Yohanna Andersson  

Christina Costa

Lina Ramquist

Clara Björk

Gabrielle Högbom

Fullt

 

ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Amanda Jansson

Helena Hansson

Esther Gustafsson

3 lediga platser