Grupper Åskebro – ojämn vecka

Uppdateras efter hand, senast 201028

Ojämna veckor (jämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Smilla Sellholm 

Linn Lagemyr

Mikaela Dahlman-Tamm

Wilma Svensson

Matilda Nordbäck

Thea Brege


ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Olivia Belinki 

Isabelle Gilljam  

Christina Costa

Lina Ramquist

Lediga platser finns

 

ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Amanda Jansson

Helena Hansson

Lediga platser finns