Grupper Åskebro – ojämn vecka

Uppdateras efter hand, senast 210819

Ojämna veckor (jämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Smilla Sellholm 

Matilda Nordbäck

Thea Brege

Alma Holmberg-Roth

2 lediga platser


ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Olivia Belinki   

Alexandra Lans

Carro Andersson

Vendela Hertze

2 lediga platser

 

 

ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Amanda Jansson

Melina Juslin

Julia Rönnberg

Esther Gustafsson   

Anette Holmberg-Roth

Ledig plats