Grupper Åskebro – ojämn vecka

Uppdaterad 200326

Ojämna veckor (jämna veckor finns på en egen sida)

Grupper VT-20

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Smilla Sellholm 

Linn Lagemyr

Lediga platser finns


ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Olivia Belinki 

Emma Larsson

Lediga platser finns

 

ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Helena Altin

Amanda Jansson

Lediga platser finns