Grupper Åskebro – ojämn vecka

Uppdateras efter hand (senast 220511)

Ojämna veckor (jämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Smilla Sellholm 

Matilda Nordbäck

Thea Brege

Ulrika Östholm

Greta Lundh

Ledig plats


ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Olivia Belinki   

Amanda Jansson

Isabelle Gilljam

Nova Karlsson

Saga Heldemar

Julia Rönnberg

 

ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Esther Gustafsson

Lisa Ling

Lediga platser