Grupper Åskebro – ojämn vecka

Uppdateras efter hand, senast 210527

Ojämna veckor (jämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Smilla Sellholm 

Ulrica Kernen

Oscar Ramquist

3 lediga platser


ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Olivia Belinki   

Alexandra Lans

Clara Björk

Gabrielle Högbom

Olivia Eriksson

Sara Niregård

 

 

ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Amanda Jansson

Julia Vång

Esther Gustafsson

3 lediga platser