Grupper Åskebro – ojämn vecka

Uppdaterad 190124

Ojämna veckor (jämna veckor finns på en egen sida)

Grupper VT-19

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Sarah Fisher

Smilla Sellholm

Gabrielle Högbom

Ulrica Kernen

Eva Bernin

1 ledig plats


ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Olivia Belinki 

Esther Gustafsson

Catrine Apel

Emma Larsson

Charlotta Lykken

1 ledig plats

 

ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Helena Altin

5 lediga platser