Grupper Åskebro – ojämn vecka

Uppdateras efter hand (senast 220111)

Ojämna veckor (jämna veckor finns på en egen sida)

17.00_____(hoppar upp till ca 80 cm)

Smilla Sellholm 

Matilda Nordbäck

Thea Brege

Lediga platser


ca 18.30_____(från 1.10 och uppåt)

Olivia Belinki   

Amanda Jansson

Malin Nittve/Isabelle Gilljam

Nova Karlsson

Lisa Jönsson

Ledig plats

 

ca 19.50_____(90-1.10 ca)

Esther Gustafsson

Julia Rönnberg

Lisa Ling

Lediga platser